محصولات نوظرف

محصولات نوظرف

نوظرف تولید کننده انواع پریفرم و ظروف پت (PET) می‌باشد.

تخصص و تمرکز این واحد تولیدی بیشتر در زمینه تولید ظروف

پت دهان‌گشاد (Jar) معطوف گشته است.